automatik

Cross the Rubicon

2017-02-12から1日間の記事一覧

Common LispとFizzBuzz

Common Lispで条件分岐をする方法については分かったので, 再帰を使いながらFizzBuzzでも。面白いね。FizzBuzz (defun fizzbuzz(num last_num) (cond ((= num last_num)(print last_num)) ((= 0 (mod num 15))(print 'fizzbuzz)(fizzbuzz (1+ num) last_num)…